Cyclic-learning-rate and Stochastic Gradient Descent with Restarts

یافتن Learning Rate مناسب

مروری بر ایده learning rate decay

جلسه قبل راجع به راهکار learning rate decay صحبت کردیم.این راهکار بدین صورت بود که ابتدا با lr بزرگ شروع می کردیم و ذره ذره lr را کم میکردیم.چرا؟!چون در ابتدای آموزش شبکه که هنوز وزنهای شبکه خوب مقداردهی نشده اند و از global minimum  دور هستیم میتوانیم گامهای بلندی برداریم که این گامهای بلند هم در تسریع اموزش کمک میکند  و به اصطلاح زودتر همگرا میشویم وهم از گیر افتادن در local minimum ها جلوگیری میکنند.

اما رفته رفته با به روز شدن وزنها ماهم به global minimum نزدیکتر میشویم و بهتر است گامهایمان را محتاطانه تر یعنی کوتاهتر برداریم زیرا گامی بزرگ مارا از نقطه بهینه پرت خواهد کرد.

حال برای کم کردن lr بعضی از افراد به صورت exponential رفتار میکنند.مثلا هربار بعد از چند epoch آن را بر 10 تقسیم میکنند و بعضی دیگر به صورت خطی رفتار کرده و میگویند مثلا بعد از تعدادی epoch بر 2 تقسیم شود.

ایده cyclical learning rate

دراین ایده ابتدا از lr کوچکی شروع کرده و سپس در هر step(mini batch) آن را 2 برابر کرده تا به نقطه ای میرسیم که با اینکه کمترین loss  را دارد اما lr آن بزرگ بوده و مارا از global minimum  دور ساخته است.پس آن نقطه را نباید انتخاب کنیم وlr  موردنظر را ازیک پله عقبتر ینی از آن قسمتهایی که نزدیک به این نقطه (که دارای loss کمینه است) انتخاب میکنیم.

نقطه نشان داده شده در تصویر همان نقطه ی با loss کمینه و lr بزرگ است که نباید انتخاب کنیم.

پس با توجه به حرفهای گفته شده در نمودار بالا باید lr را در محدوده ی 0.001 و 0.01 انتخاب کنیم.

ایده stochastic gradient descent with restarts

ممکن است ما مینیمم های زیادی داشته باشیم که تقریبا به یک اندازه برای ما تابع loss  را تعیین کنند ولی برای ما به اندازه ی یکسان اهمیت ندارند.یک سری robust تر هستند و سری دیگر اینطور نیستند.(ناپایدارند)

در این راهکار ابتدا یک lr  نسبتا زیادی را انتخاب میکنیم .سپس آن را به صورت کسینوسی کم میکنیم.به این صورت که اول یک مقداری lr اولیه میماند سپس کم میشود و باز مدتی با lr کاهش یافته باقی میماند سپس دوباره مثلا یک ایپاک میزند و lr را زیاد میکند.(به صورت کلی به صورت کسینوسی مدام lr را زیاد و کم میکنیم)

علت اینکار چیست؟!

فرض کنید ما به نقطه ای رسیدیم که loss آن کمینه است اما ما میخواهیم با انتخاب یک lr به جایی از این مساله برویم که هم loss کمینه بوده و هم آن نقطه نسبت به تغییرات جزیی robust تر(پایدارتر) باشد.پس با زیاد کردن lr  این احتمال به وجود می آید که از این قله ها بپریم به مکان های flat تر برویم.

چرا مکان های flat تر بهتر هستند؟

فرض کنید دیتای train و test ما از منابع متفاوتی باشند.در این صورت در قسمت هایی که تابع ما flat تر میباشد تغییرات جزیی تر بوده و احتمال یکی بودن loss داده های train  و  test با وجود تفاوتشان،بیشتر میباشد.پس با تغییرات جزیی loss  ما در زمان test  خراب نمیشود.

توضیح شکل:فرض کنید منحنی آبی توزیع دیتای آموزش و منحنی سبز توزیع دیتای تست است.اگر نقطه ی قرمز رنگ را انتخاب کرده باشیم در دیتای تست loss بسیار متفاوتی خواهیم داشت اما همانطور ک میبینید در ناحیه flat تغییرات loss بین توزیع آموزش و تست بسیار جزیی است.

اما ممکن است با این ایده lr را زودتر از موعد عوض کنیم یعنی درست وقتی نزدیک به جای خوبی هستیم دوباره lr زیادی بزنیم.پس برای رفع این مشکل ایده ی دیگری مطرح شد.در این ایده میگوییم ابتدا درطی ایپاک اول lr سریع از زیاد(حداکثر) به کم(حداقل) برسد سپس در طی دو ایپاک بعدی lr از زیاد به کم برسد سپس در طی 4 ایپاک الی آخر و میشود از یک جا به بعد فقط lr کم را داشت و دیگر زیاد نکرد.(اوایل تلاش میکنیم و در نهایت با lr کم جایی که پیدا کردیم بمانیم.)

 

یک ایده ی دیگر این است که هرموقع به پایین کسینوس رسیدیم وزنهای مدل را ذخیره کنیم و بین آنها ensemble بزنیم.یعنی عکس را به شبکه های حاصل از هرکدام از این وزنهای ذخیره شده بدهیم و میانگین گیری روی آن انجام دهیم.

اما به دلیل overhead زیاد این ایده را جرمی هاوارد(نویسنده کتابخانه fastAI) پیاده سازی نکرده است.

در نقاط 1 و  2 و 3 شبکه های حاصل از وزنهای ذخیره شده را داریم.

ایده  transfer learning

هنگامی که مساله ما خیلی دورتر از مساله imagenet است به طوری که ویژگی های لایه ی اول نیز؛که ویژگی های پایه و عمومی و ساده بودند، به درد ما نمیخورد باید چه کار کرد؟

میدانیم که به هرصورت بودن وزنهای train شده بهتر از نبودنشان است(خیلی خیلی بهتر از وزنهای رندوم است.)

اما برای حل این  مساله چه کار میکنیم؟!لایه های شبکه را به 3 قسمت low level(لایه های ابتدایی کانولوشنالی) و medium level (لایه های میانی کانولوشنالی)و high level(fully connected ها)تقسیم میکنیم.سپس به هرکدام از این قسمت ها یک lr مجزا تخصیص میدهیم.(differential learning rate)

لایه های ابتدایی:با lr مثلا 00001/0

لایه های میانی:با lr مثلا 01/0

لایه های نهایی:با lr مثلا 1/0 (بعد از train کردن لایه های fully connected که خراب نکند.)

که این ایده بیانگر این است که لایه های ابتدایی کمتر تغییر کنند(کمتر train  شوند) و لایه های میانی کمی بیشتر تغییر کنند و لایه های نهایی به طبع بیشتر از هردو تغییر کند.

فوتر سایت

اسلایدر سایدبار

درباره ما

درباره ما

ما گروهی از دانشجویان رشته کامپیوتر دانشگاه شهید رجایی هستیم که به راهنمایی و تدریس استاد علی‌رضا اخوان‌پور به دنیای یادگیری عمیق پا گذاشتیم و دوست داریم چیزهایی که در این مسیر یادمی‌گیریم رو به اشتراک بذاریم.

شبکه های اجتماعی