Voice Style Transfer

 

اعضای گروه : محسن مدنی – یاسین اسفندیاری – سهیل اشعاری

چکیده

ما در این پروژه قصد داریم صوتی را از شخصی به عنوان ورودی بگیریم و با اعمال تغییرات توسط شبکه ی آموزش داده شده، صوت خروجی را به نحوی بسازیم که حاوی همان بیانات نفر اول به گونه ای که استایل صحبت نفر دوم در آن حفظ شده است، باشد. ادامه خواندن Voice Style Transfer

Trigger Word Detection

trigger word detection چیست؟

Trigger word کلمه ای است که با گفتن آن شروع به صحبت با voice assistant می کنیم. در حقیقت voice assistant ها در حال شنیدن صدا هستند و زمانی که ما یک trigger word خاص را می گوییم فعال می شوند.
به عنوان مثال با گفتن “?Hey Siri, what’s the weather like today”، ابزار siri متعلق به شرکت apple سعی در پیدا کردن وضعیت هوای امروز را می کند. در حقیقت ما در اینجا به نحوه ی trigger شدن اینگونه assistant ها می پردازیم.

برخی از voice assistant ها و trigger word های مربوط به آن ها را در زیر می بینیم:

ادامه خواندن Trigger Word Detection