تراز کردن کارت ملی هوشمند

مقدمه : برای پروژه ی احراز هویت کاربر توسط کارت ملی هوشمند , تعدادی داده (تصویر کارت ملی) جمع آوری شد که پردازش برخی از این داده ها بخاطر زاویه و مقیاسی که داشتند امکان پذیر نبود به این خاطر تصاویر به صورت دستی توسط برنامه ی  Camscanner  تراز و سپس برش داده شدند.برنامه ی تراز کردن کارت ملی برای انجام خودکار این فرایند نوشته شده است.

ادامه خواندن تراز کردن کارت ملی هوشمند