آموزش نصب OpenCV و شروع

گام اول – دانلود و نصب Anaconda Python Package

  • به آدرس  https://www.continuum.io/downloads  بروید.
  • نسخه مورد نظر را انتخاب کنید.توصیه میکنم برای این کلاس نسخه پایتون 3 به بالا را دانلود و نصب کنید.
  • آزمایش نصب – به windows command prompt یا CMD ویندوز بروید.
  • دستور زیر را تایپ کنید

jupyter notebook

برای اطلاعات بیشتر در مورد گام اول این پست را بخوانید.

گام دوم – نصب و اجرای OpenCV

  • به windows command prompt یا CMD ویندوز بروید.
  • دستورات زیر را به ترتیب وارد کنید ( باید به اینترنت متصل باشید.)

 

حال باید تمام سلولهای نوت‌بوک

00-Beginning.ipynb

بدون خطا اجرا شود. (برای اجرای نوت‌بوکها به قسمت راهنمای اجرای نوت‌بوکهای jupyter مراجعه کنید.